Αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα (2.12.2011)

Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).  Φ.7Α/709 / 138775 /Γ1/2 - 12 -2011 (απόφαση )

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ (αρχείο)

ΠΣ μαθήματος ΤΠΕ Δημοτικών με ΕΑΕΠ

Πρόγραμμα Σπουδών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ (αρχείο)

Ωρολόγιο πρόγραμμα (5-2011)

Τρoποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα (Φ12/520/61575/Γ1  30-5-2011) ( αρχείο )

Χρήσιμο υλικό από το Νέο Σχολείο: Υλικό επιμόρφωσης Εκπαιδευτών για Εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20

Χρήσιμο υλικό, από το "Νέο Σχολείο - Πιλοτική εφαρμογή, Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη». Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Γνωστικά αντικείμενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ". Φάκελος επιμόρφωσης. των Εκπαιδευτικών (Επιμορφωτών) και των Εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ο Πληροφορικός Γραμματισμός στο Δημοτικό (ΣΠΕ) και στο Γυμνάσιο (ΣΠΕ και Πληροφορική) Οκτ 2011  (αρχείο τοπικά - Σύνδεσμος )