Χρήσιμο υλικό από το Νέο Σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ & Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό (αρχείο - σύνδεσμος )