Ερωτηματολόγιο επιτροπής υποστήριξης του μαθήματος Τ.Π.Ε

Ερωτηματολόγιο της επιτροπής υποστήριξης του μαθήματος Τ.Π.Ε για τα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ (απόφαση, ερωτηματολόγιο με οδηγίες και παράδειγμα)


Ορισμός επιτροπής

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής στήριξης του μαθήματος ΤΠΕ για τα Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (αρχείο )