Υπεύθυνος Εργαστηρίου-Προτεραιότητα

Ερώτηση

Στο σχολείο μας τοποθετήθηκαν τρεις καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19-20 με ώρες διδασκαλίας 9,8 και 4 αντίστοιχα. Από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου δε διαθέτει κανένας πιστοποίηση Β΄επιπέδου. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε ποιος ή ποιοι θα μπορούσαν να αναλάβουν καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου πληροφορικής.

Απάντηση

Η επιλογή, οι όροι και ο τρόπος ανάδειξης Υπευθύνου Εργαστηρίου αναφέρεται ευκρινώς στη σχετική παράγραφο του Κανονισμού, με το σύλλογο διδασκόντων και τη Διεύθυνση του σχολείου να είναι οι αρμοδιοι για την τελική απόφαση και τον τρόπο εφαρμογής.

Μάθημα και Σχολικοί Σύμβουλοι ΔΕ

Ερώτηση

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ19 -ΔΕ, τι βοήθεια μπορούν να προσφέρουν στους καθηγητές πληροφορικής που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

Απάντηση

Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των σχολικών συμβούλων Πληροφορικής αναφερόταν μόνο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε αντίθεση με τους σχολικούς συμβούλους της φυσικής αγωγής και των ξένων γλωσσών που ανέφερε σαφώς και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Συνεπώς σύμφωνα με τον νόμο οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ19 δεν έχουν αρμοδιότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όμως πρόθυμοι φυσικά να βοηθήσουν.

Έτσι, προέκυψε η σχετική απόφαση, ύπαρξης ανεξάρτητης ομάδας "υποστήριξης" του μαθήματος. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι άμισθη, πράγμα που το ζήτησαν όλα τα μέλη της και προσπαθεί να βοηθήσει το μάθημα ΤΠΕ, πέραν των βασικών καθηκόντων της στη ΔΕ.

Πληροφορικός/Ωράριο

Ερώτημα

Ποια η απόφαση σχετικά με το υποχρεωτικό ωράριο του καθηγητή Πληροφορικής που αποσπάσθηκε ολικά ή διατέθηκε για συμπλήρωση ωραρίου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με ή χωρίς αίτησή του.

Απάντηση

Εγκύκλιος Φ.361.23/9/116014α/Δ1/11-11-2010 "Ωράριο διατιθέμενων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια"

Εργαστήρια: Κανονισμός/Αίθουσες/Πιστοποίηση

Ερώτηση

Νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις αίθουσες  των εργαστηρίων. Οι αίθουσες (συνήθως) δεν πληρούν τις προδιαγραφές να φιλοξενήσουν εργαστήριο Η/Υ. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα έπιπλα (γραφεία- καρέκλες- πίνακες). 
Δεν υπάρχει σωστή ψύξη-θέρμανση και σωστός εξαερισμός. Όλα τα παραπάνω μπορούν να ξεπεραστούν ή να τα αγνοήσουμε.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί είναι ο παθητικός εξοπλισμός (ηλεκτρολογική και δικτυακή εγκατάσταση).
Προσωπικά πέρσι είχα πρόβλημα με  τα ηλεκτρολογικά  που ποτέ δεν λύθηκε (Ο διευθυντής το λέει στον δήμο, ο δήμος στέλνει τον ηλεκτρολόγο, η βλάβη δεν εντοπίζεται ή χρειάζονται Ψ χρήματα και πέφτουμε σε ατέρμονη επανάληψη), εφέτος έχω πρόβλημα στην δικτυακή εγκατάσταση, να μην επαναλαμβάνομαι δεν θα λυθεί ποτέ. Πρέπει να παρατηρήσω ότι και στις εγκαταστάσεις που έγιναν μέσα από το πρόγραμμα Π80 (φορητών Η/Υ) δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές που είχαν συμφωνηθεί.
Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα είδος πιστοποίησης ότι το εργαστήριο πριν δοθεί σε χρήση έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές; τουλάχιστον ότι αφορά την ηλεκτρολογική και τη δικτυακή εγκατάσταση.
Παραλαμβάνουμε και γινόμαστε υπεύθυνοι εργαστηρίου σε ένα εργαστήριο εκτός προδιαγραφών.
Αυτός ο Κανονισμός πρέπει να περάσει και στους διευθυντές των Δημοτικών αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.
Ευχαριστώ
Α.Λ Καθηγητής ΠΕ19

Απάντηση

Τα θέματα που αναφέρετε σχετίζονται με διαφορετικούς άξονες. Αυτά που σχετίζονται με βλάβες πρέπει να αντιμετωπιστούν και με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ  με τη σταδιακή αποκατάστασή τους. Το Εργαστήριο που δεν είναι πιστοποιημένο όπως αυτό περιγράφεται στην αρχή του Κανονισμού δεν θεωρείται εργαστήριο και αποτελεί ένα θέμα προς τακτοποίηση στο κάθε σχολείο, ειδικά σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Μάθημα/Αξιολόγηση μαθητών

Ερώτηση

Θα ήθελα να ρωτήσω αν φέτος βάζουμε βαθμό τριμήνου στο μάθημα Τ.Π.Ε. στα Δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π. 

Δ.Α.ΠΕ 19

Απάντηση

Πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να ενημερωθείτε από το Διευθυντή του Σχολείου, μια και ενδέχεται να υπάρξει νεώτερη απόφαση από την υπάρχουσα αυτή τη στιγμή,που είναι η Φ.7Α/646/ 151734 /Γ1, 30 - 11 -2010  "Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα  διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)"