Εργαστήρια: Κανονισμός/Αίθουσες/Πιστοποίηση

Ερώτηση

Νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις αίθουσες  των εργαστηρίων. Οι αίθουσες (συνήθως) δεν πληρούν τις προδιαγραφές να φιλοξενήσουν εργαστήριο Η/Υ. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα έπιπλα (γραφεία- καρέκλες- πίνακες). 
Δεν υπάρχει σωστή ψύξη-θέρμανση και σωστός εξαερισμός. Όλα τα παραπάνω μπορούν να ξεπεραστούν ή να τα αγνοήσουμε.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί είναι ο παθητικός εξοπλισμός (ηλεκτρολογική και δικτυακή εγκατάσταση).
Προσωπικά πέρσι είχα πρόβλημα με  τα ηλεκτρολογικά  που ποτέ δεν λύθηκε (Ο διευθυντής το λέει στον δήμο, ο δήμος στέλνει τον ηλεκτρολόγο, η βλάβη δεν εντοπίζεται ή χρειάζονται Ψ χρήματα και πέφτουμε σε ατέρμονη επανάληψη), εφέτος έχω πρόβλημα στην δικτυακή εγκατάσταση, να μην επαναλαμβάνομαι δεν θα λυθεί ποτέ. Πρέπει να παρατηρήσω ότι και στις εγκαταστάσεις που έγιναν μέσα από το πρόγραμμα Π80 (φορητών Η/Υ) δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές που είχαν συμφωνηθεί.
Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα είδος πιστοποίησης ότι το εργαστήριο πριν δοθεί σε χρήση έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές; τουλάχιστον ότι αφορά την ηλεκτρολογική και τη δικτυακή εγκατάσταση.
Παραλαμβάνουμε και γινόμαστε υπεύθυνοι εργαστηρίου σε ένα εργαστήριο εκτός προδιαγραφών.
Αυτός ο Κανονισμός πρέπει να περάσει και στους διευθυντές των Δημοτικών αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.
Ευχαριστώ
Α.Λ Καθηγητής ΠΕ19

Απάντηση

Τα θέματα που αναφέρετε σχετίζονται με διαφορετικούς άξονες. Αυτά που σχετίζονται με βλάβες πρέπει να αντιμετωπιστούν και με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ  με τη σταδιακή αποκατάστασή τους. Το Εργαστήριο που δεν είναι πιστοποιημένο όπως αυτό περιγράφεται στην αρχή του Κανονισμού δεν θεωρείται εργαστήριο και αποτελεί ένα θέμα προς τακτοποίηση στο κάθε σχολείο, ειδικά σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής των μαθητών και των εκπαιδευτικών.