Έντυπα Κανονισμού Εργαστηρίων

Έντυπα του κανονισμού εργαστηρίων σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο)

Κανονισμός Εργαστηρίων Πληροφορικής-ΤΠΕ Ολοήμερων Δημοτικών με ΕΑΕΠ

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Νοέμβριος 2011) (αρχείο)

Κέντρα συντήρησης εξοπλισμού

Τηλέφωνο τεχνικής στήριξης εξοπλισμού 801 11 801 81 ή στο τηλέφωνο του αντίστοιχου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

Τεχνική Στήριξη ΠΣΔ

Τεχνική στήριξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, http://ts.sch.gr/

Προμήθεια Laptops

Δικτυακός τόπος Δημοσιότητας έργων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, πράξη 80 (σύνδεσμος)