Κέντρα συντήρησης εξοπλισμού

Τηλέφωνο τεχνικής στήριξης εξοπλισμού 801 11 801 81 ή στο τηλέφωνο του αντίστοιχου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ