Κανονισμός Εργαστηρίων Πληροφορικής-ΤΠΕ Ολοήμερων Δημοτικών με ΕΑΕΠ

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Νοέμβριος 2011) (αρχείο)