Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών-Laptops (99269/Γ1/9.8.2010)

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλίααναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία. ( Αρχείο ) &  http://p80-laptops.sch.gr