Μάθημα/Αξιολόγηση μαθητών

Ερώτηση

Θα ήθελα να ρωτήσω αν φέτος βάζουμε βαθμό τριμήνου στο μάθημα Τ.Π.Ε. στα Δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π. 

Δ.Α.ΠΕ 19

Απάντηση

Πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να ενημερωθείτε από το Διευθυντή του Σχολείου, μια και ενδέχεται να υπάρξει νεώτερη απόφαση από την υπάρχουσα αυτή τη στιγμή,που είναι η Φ.7Α/646/ 151734 /Γ1, 30 - 11 -2010  "Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα  διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)"