Μάθημα και Σχολικοί Σύμβουλοι ΔΕ

Ερώτηση

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ19 -ΔΕ, τι βοήθεια μπορούν να προσφέρουν στους καθηγητές πληροφορικής που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

Απάντηση

Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των σχολικών συμβούλων Πληροφορικής αναφερόταν μόνο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε αντίθεση με τους σχολικούς συμβούλους της φυσικής αγωγής και των ξένων γλωσσών που ανέφερε σαφώς και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Συνεπώς σύμφωνα με τον νόμο οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ19 δεν έχουν αρμοδιότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όμως πρόθυμοι φυσικά να βοηθήσουν.

Έτσι, προέκυψε η σχετική απόφαση, ύπαρξης ανεξάρτητης ομάδας "υποστήριξης" του μαθήματος. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι άμισθη, πράγμα που το ζήτησαν όλα τα μέλη της και προσπαθεί να βοηθήσει το μάθημα ΤΠΕ, πέραν των βασικών καθηκόντων της στη ΔΕ.