Υπεύθυνος Εργαστηρίου-Προτεραιότητα

Ερώτηση

Στο σχολείο μας τοποθετήθηκαν τρεις καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19-20 με ώρες διδασκαλίας 9,8 και 4 αντίστοιχα. Από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου δε διαθέτει κανένας πιστοποίηση Β΄επιπέδου. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε ποιος ή ποιοι θα μπορούσαν να αναλάβουν καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου πληροφορικής.

Απάντηση

Η επιλογή, οι όροι και ο τρόπος ανάδειξης Υπευθύνου Εργαστηρίου αναφέρεται ευκρινώς στη σχετική παράγραφο του Κανονισμού, με το σύλλογο διδασκόντων και τη Διεύθυνση του σχολείου να είναι οι αρμοδιοι για την τελική απόφαση και τον τρόπο εφαρμογής.