Εργαστήρια/Υπεύθυνος εργαστηρίου/Ωράριο

Τα εργασιακά θέματα, ωράριο και εν τέλει μισθοδοτικά θέματα, δεν ήταν και δεν είναι στις αρμοδιότητες της ομάδας "υποστήριξης του μαθήματος ΤΠΕ".