Ορισμός επιτροπής

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής στήριξης του μαθήματος ΤΠΕ για τα Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (αρχείο )