Επιμορφωτικό υλικό των ΠΑΚΕ κλάδων ΠΕ60/70, Ειδικό Μέρος

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Τεύχος 2, Ειδικό Μέρος:Κλάδοι ΠΕ60/70, 2008 (αρχείο)

ΕΣΠΑ, ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

Δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (σύνδεσμος)

Χρήσιμο Υλικό από το Νέο Σχολείο: Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σχολείο: Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό.Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (αφορά τα νέα πιλοτικά Ολοήμερα, και όχι τα Ολοήμερα με ΕΑΕΠ). Ταυτότητα έργου: «Πράξη «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) ? Νέο πρόγραμμα σπουδών, Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων » (αρχείο, σύνδεσμος)