Λογισμικό

Εννοιολογικοί χάρτες:  CMap Tools (ελεύθερο λογισμικό) (Σύνδεσμος)

SCRATCH:  MIT (ελεύθερο λογισμικό) (Σύνδεσμος)


Υπηρεσία Βίντεο στο ΠΣΔ

Υπηρεσία Βίντεο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Σύνδεσμος: http://www.sch.gr/ , επιλογή: Υπηρεσία Βίντεο

Υπηρεσία Ηλεκτρονική τάξη του ΠΣΔ

Υπηρεσία Ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη) του ΠΣΔ.

Η υπηρεσία 'η-τ@ξη' απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη. Σύνδεσμος: www.sch.gr  και επιλογή, Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής  Ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη)

Λογισμικό για εκπαιδευτικούς ΠΕ60-70

Σχάρα παρουσίασης και ανάλυσης λογισμικών για εκπαιδευτικούς ΠΕ60-70. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70, EAITY (αρχείο)

Επιμορφωτικό υλικό ΠΑΚΕ κλάδων ΠΕ60/70. Γενικό Μέρος

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Τεύχος 2 (Γενικό Μέρος): Κλάδοι ΠΕ60/70, 2010 (αρχείο)