Χρήσιμο υλικό από το Νέο Σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ & Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό (αρχείο - σύνδεσμος )

Υλικό επιμόρφωσης Eκπ/κών Πληροφορικής

Υλικό επιμόρφωσης Eκπαιδευτικών Πληροφορικής για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, του ΟΕΠΕΚ, 2010(αρχείο, σύνδεσμος)

Διδακτικό υλικό Πρoγράμματος πειραματικής διδασκαλίας του μαθήματος των Υπολογιστών στην Α/βαθμια εκπαίδευση, 1997

Διδακτικό υλικό: Τέσσερα τεύχη από «Πρόγραμμα πειραματικής διδασκαλίας του μαθήματος των Υπολογιστών  στην  Α/βαθμια εκπαίδευση» 1997 (απαιτείται επικαιροποίηση κατά τη χρήση) (αρχείο)

Προτάσεις διδασκαλίας στο e-yliko.gr

Προτάσεις διδασκαλίας για το Δημοτικό και την Πληροφορική, στη Δικτυακή Πύλη του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, e-yliko.gr,  (σύνδεσμος)

Ειδικότερα στις επιλογές:

α) Εκπαιδευτικό υλικό/Προτάσεις διδασκαλίας/Πρωτοβάθμια/Δημοτικό/Πληροφορική

Β) Υποστηρικτικό υλικό, όπου απαιτείται προσοχή στο κατά πόσο σχετίζεται με το μάθημα των Ολοήμερων Δημοτικών

Γ) Λογισμικό, όπου απαιτείται προσοχή στο κατά πόσο σχετίζεται με το μάθημα των Ολοήμερων Δημοτικών

Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο ΠΣΔ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Δικτυακή πύλη για το εκπαιδευτικό λογισμικό ανοικτού κώδικα.

  Αποσκοπεί στην ενημέρωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για αξιόλογο εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικές εφαρμογές που διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία είναι δημόσια προσβάσιμη, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν επιπλέον δυνατότητες (Πρόσβαση: http://www.sch.gr/ , επιλογή: Εκπαιδευτικό Λογισμικό)