Διδακτικό υλικό Πρoγράμματος πειραματικής διδασκαλίας του μαθήματος των Υπολογιστών στην Α/βαθμια εκπαίδευση, 1997

Διδακτικό υλικό: Τέσσερα τεύχη από «Πρόγραμμα πειραματικής διδασκαλίας του μαθήματος των Υπολογιστών  στην  Α/βαθμια εκπαίδευση» 1997 (απαιτείται επικαιροποίηση κατά τη χρήση) (αρχείο)