Προτάσεις διδασκαλίας στο e-yliko.gr

Προτάσεις διδασκαλίας για το Δημοτικό και την Πληροφορική, στη Δικτυακή Πύλη του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, e-yliko.gr,  (σύνδεσμος)

Ειδικότερα στις επιλογές:

α) Εκπαιδευτικό υλικό/Προτάσεις διδασκαλίας/Πρωτοβάθμια/Δημοτικό/Πληροφορική

Β) Υποστηρικτικό υλικό, όπου απαιτείται προσοχή στο κατά πόσο σχετίζεται με το μάθημα των Ολοήμερων Δημοτικών

Γ) Λογισμικό, όπου απαιτείται προσοχή στο κατά πόσο σχετίζεται με το μάθημα των Ολοήμερων Δημοτικών