Χρήσιμο υλικό από το Νέο Σχολείο: Υλικό επιμόρφωσης Εκπαιδευτών για Εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20

Χρήσιμο υλικό, από το "Νέο Σχολείο - Πιλοτική εφαρμογή, Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη». Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Γνωστικά αντικείμενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ". Φάκελος επιμόρφωσης. των Εκπαιδευτικών (Επιμορφωτών) και των Εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ο Πληροφορικός Γραμματισμός στο Δημοτικό (ΣΠΕ) και στο Γυμνάσιο (ΣΠΕ και Πληροφορική) Οκτ 2011  (αρχείο τοπικά - Σύνδεσμος )