Ημερίδα στην Περ. Εκπ. Δυτικής Ελλάδας

Η Επιτροπή υποστήριξης του μαθήματος ΤΠΕ των ολοήμερων Δημοτικών με ΕΑΕΠ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας οργανώνει Ημερίδα στην Πάτρα για τους διδάσκοντες το σχετικό μάθημα, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, στο ωράριο 09.00-14.00 (πρόγραμμα).