Τεχνική ανακοίνωση, περί εγγραφής στο περιβάλλον

Αγαπητοί συνάδελφοι,δε χρειάζεται στη φάση αυτή εγγραφή, μια και το υλικό που θα μπορούμε να αναρτούμε στο δικτυακό τόπο θα είναι δημόσια προσβάσιμο.